PROSES MEKATRONIK AS

Çevre Politikası, şirketimizin çevre ile olan ilişkisini düzenlemek için ortaya konulan hedefler, amaçlar, normlar ve ilkeler ile çevrenin korunmasına yönelik alınan önlemlerin tamamını yerine getirmek için çaba sarfetmektedir. Proses Mekatronik, bir taraftan çevre ile ilgili kararların ve etkinliklerin dayanak noktasını oluşturan ilkeler ve eylem planları bir taraftan ise kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla çevre etkinliklerinin biçim ve içeriğini belirlemektedir.

Proses Mekatronik için geçerli olan ortak hedeflerden;

- Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam

- Sahip olunan çevre değerlerinin korunması

- Çevre politikalarının uygulanması safhasında sorumluluk paylaşımının sosyal adalet ilkelerine uygun yapılması