PROSES MEKATRONIK AS

Aynı iplik üzerine 2 – 6 renk baskı yapabilme

Çile yada bobinden besleme imkanı

Maksimum 48 ipliğe aynı anda baskı imkanı

Boya baskı grubu çıkışında kurutma tüneli mevcuttur

20 – 50 mt / dk arası çaışma hızı

Tam otomatik çalışma

Metrasayaç

Her çeşit ipliğe baskı yapabilme özelliği

Endüstriyel PC kontrolü ile iplik üzerinde çok renkli  
desenler oluşturabilme

Çile sarma grubu ana makine ile senkron çalışmaktadır. 
Makineden çıkan ipliğin renk tespiti otoklavda yapılır